Chat with us, powered by LiveChat

Sayfa

Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

Bir tarafta Hürriyet Mah. Lider Sok No:33/3 Kartal / İstanbul adresine mukim Dijitalive WEB TASARIM  ile diğer tarafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresinde mukim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Dijitalive WEB TASARIM tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3 - MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1
MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanlar ile ürün tanıtımı yapılan katolaglardaki kategoriler, ürün teknik özellikleri ve gerekli içerikleri kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2
MÜŞTERİ, Web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür. Dijitalive WEB TASARIM ihtiyaç halinde MÜŞTERİ’ ye ücret karşılığında yönetici paneli ve içerik konularında teknik destek hizmeti sunabilir.

3.3
MÜŞTERİ, Dijitalive WEB TASARIM tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Dijitalive WEB TASARIM’ a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4
MÜŞTERİ, Web sitesinde sunulan tüm yazı, resim v.b. içeriğin kullanımının ve dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Dijitalive WEB TASARIM’ ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4 - Dijitalive WEB TASARIM’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1
Dijitalive WEB TASARIM, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2
Dijitalive WEB TASARIM, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3
Dijitalive WEB TASARIM, MÜŞTERİ’ nin istediği Web sitesinin tasarımı, içeriği, özellikleri v.b. konularda bir Web sitesi taslak metini’ ni oluşturur, oluşturulan bu taslak MÜŞTERİ tarafından kabul edildikten sonra Dijitalive WEB TASARIM Web sitesini sadece bu taslak metin içinde belirtilen şekilde geliştirmekle yükümlüdür.

4.4
Dijitalive WEB TASARIM, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ve Web sitesi taslak metini içinde belirtilmemiş ek tasarım ve fonksiyonları gerekli araştırma tamamladıktan sonra mümkün olması halinde belirleyeceği süre içinde ek ücret mukabilinde sisteme entegre edebileceğini beyan eder.

4.5
Dijitalive WEB TASARIM, Web sitesi taslak metini içinde yer alan özelliklerde yazılım ve tasarım’ ı, taslak metini içinde belirlenen teslim tarihine kadar bitirmeyi taahhüt eder. Oluşabilecek herhangi bir gecikme durumunda MÜŞTERİ önceden gecikmenin sebep ve süresi hakkında detaylı olarak bilgilendirilecektir.

4.6
Dijitalive WEB TASARIM, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını MÜŞTERİ’  ye verme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ hazırlanan tasarım ve yazılım’ ın kaynak kodlarını Dijitalive WEB TASARIM yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

MADDE 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1
İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi sözleşme tarihinden itibaren ……(……) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen barındırma/sunucu(Hosting), alan adı(Domain) ve teknik destek ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2
Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle barındırma hizmetinin sona ermesinden dolayı doğabilecek bilgi, belge, veri, doküman gibi kayıplardan Dijitalive WEB TASARIM sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin uzatılmamasından kaynaklanan iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesindenDijitalive WEB TASARIM sorumlu tutulamaz.

5.3
Dijitalive WEB TASARIM, geliştirilen ek yazılım hizmetlerini ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.4
Hizmet bedeli Dijitalive WEB TASARIM tarafından sözleşme süresi için …… TL (………………. Türk Lirası) + KDV(%18) olarak belirlenmiştir.

5.5
Hizmet bedeli’nin %50’ si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı Dijitalive WEB TASARIM’ a ödenecektir. MÜŞTERİ tarafından ödemede yaşanacak önlenemeyecek bir gecikme halinde MÜŞTERİ sadece Dijitalive WEB TASARIM ile anlaşma yapmak şartı ile her gecikmeli hafta için (%5) gecikme faizi karşılığında en fazla iki ay olacak şekilde geç ödeme yapabilir.

5.6
Ödemelerin yapılmaması durumunda, Dijitalive WEB TASARIM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) madde den oluşan işbu sözleşme ….. / ….. / …….. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Dijitalive
(Tarih, İmza / Kaşe)

………………(MÜŞTERİ)
(Tarih, İmza / Kaşe)